Ejerforhold

Harboes Bryggeri A/S havde ved udgangen af regnskabsåret 4.864 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer repræsenterer 58,7 mio. kr.
af den samlede aktiekapital, svarende
til 97,8%.

Følgende aktionærer har i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 pr. 30. april 2019 anmeldt at have en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen:

Kirsten og Bernhard Griese
Spegerborgvej 4, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 5,6%, stemmeandel: 2,85%

Vibeke Harboe Malling
Spegerborgvej 12, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 3,40%, stemmeandel: 16,88%

Karina Harboe Laursen
Krøyersvej 14, 2930 Klampenborg
Kapitalandel: 3,45%, stemmeandel: 16,90%

Pernille Harboe Obling
Spegerborgvej 14, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 3,45%, stemmeandel: 16,90%

Medlemmer af bestyrelse og direktion havde pr. 30. april 2019 i alt 552.417 stk. aktier. Heraf udgjorde direktionens aktiebeholdning 335.522 stk. aktier.

Medlemmer af bestyrelse og direktion samt selskabets direktører er registreret som insidere, og deres aktiehandler er underlagt indberetningspligt. I henhold til Harboes interne regler må insidere ikke handle i en periode på 30 dage op til offentliggørelsen af regnskabsmed- delelser og under hensyn til de almindeligt gældende regler i Markedsmisbrugsforordningen.

Aktionærer

Aktionær Indehavere Værdi ($ MM) % O/S Aktier
Institution 5 5.22 10.22 547,800
Mutual Fund 14 5.21 10.19 546,346
Insider -- -- -- --

Rotation

Aktionær Indehavere Værdi Chg ($ MM) % O/S Del ændring
Købere 2 0.03 0.08 2,763
Sælgere -- -- -- --
Net 0.03 0.08 2,763

Koncentration

Værdi ($ MM) % O/S Aktier
Total Inst. 5.22 10.22 547,800
Top 10 Inst. --
Top 20 Inst. --
Top 50 Inst. --

Stil

Indehavere Værdi ($ MM) % Inst Shares Aktier
Vækst
Aggressive Growth -- --
Kernevækst 2 0.27 0.49 26,380
Vækst -- --
Indkomst
Income Value -- --
Udbytte -- --
Indeks -- --
Andet 1 4.77 9.40 503,899
Broker Dealer -- --
GARP 1 4.77 9.40 503,899
Hedge Fund -- --
Specialty -- --
Value
Kerneværdi -- --
Dyb værdi 2 0.18 0.33 17,521

Beliggenhed: Global Region

Indehavere % O/S Aktier Share Value
Europa 4 9.94 532,712 5,064,405
Nordamerika 1 0.28 15,088 154,602

Topholdere

Holder Aktier holdt % O/S Del ændring Arkiveringsdato
Nordea Funds Oy 503,899 9.40 -- 2/28/23
Danske Bank Asset Management 23,732 0.44 2,365 3/31/23
Dimensional Fund Advisors, L.P. 15,088 0.28 -- 3/31/23
Sydbank 2,648 0.05 398 3/31/23
Dimensional Fund Advisors, Ltd. 2,433 0.05 -- 3/31/23
Florida State Board of Administration -- -- -1,676 9/30/22

Top indehavere: Gensidige fonde

Fund Aktier holdt % O/S Del ændring Arkiveringsdato
Nordea Nordic Small Cap Fund 456,812 8.52 -- 2/28/23
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 28,884 0.54 -- 1/31/23
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 18,203 0.34 -- 2/28/23
Danske Invest Danmark Indeks KL 17,375 0.32 2,365 3/31/23
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 KL 6,357 0.12 -- 3/31/23
DFA Continental Small Company Series 5,094 0.10 -- 1/31/23
DFA International Small Cap Value Portfolio 3,226 0.06 -21,295 1/31/23
Sydinvest Danmark Indeks 2,648 0.05 398 3/31/23
DFA International Core Equity Portfolio 2,462 0.05 -- 1/31/23
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund 1,682 0.03 -- 2/28/23

* Insiderværdier afspejler direkte gavnligt ejerskab.

Copyright Refinitiv