Ejerforhold

Harboes Bryggeri A/S havde ved udgangen af regnskabsåret 4.864 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer repræsenterer 58,7 mio. kr.
af den samlede aktiekapital, svarende
til 97,8%.

Følgende aktionærer har i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 pr. 30. april 2019 anmeldt at have en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen:

Kirsten og Bernhard Griese
Spegerborgvej 4, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 5,6%, stemmeandel: 2,85%

Vibeke Harboe Malling
Spegerborgvej 12, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 3,40%, stemmeandel: 16,88%

Karina Harboe Laursen
Krøyersvej 14, 2930 Klampenborg
Kapitalandel: 3,45%, stemmeandel: 16,90%

Pernille Harboe Obling
Spegerborgvej 14, 4230 Skælskør
Kapitalandel: 3,45%, stemmeandel: 16,90%

Medlemmer af bestyrelse og direktion havde pr. 30. april 2019 i alt 552.417 stk. aktier. Heraf udgjorde direktionens aktiebeholdning 335.522 stk. aktier.

Medlemmer af bestyrelse og direktion samt selskabets direktører er registreret som insidere, og deres aktiehandler er underlagt indberetningspligt. I henhold til Harboes interne regler må insidere ikke handle i en periode på 30 dage op til offentliggørelsen af regnskabsmed- delelser og under hensyn til de almindeligt gældende regler i Markedsmisbrugsforordningen.

Aktionærer

Aktionær Indehavere Værdi ($ MM) % O/S Aktier
Institution 10 6.56 10.88 583,282
Mutual Fund 16 7.13 10.30 552,252
Insider -- -- -- --

Rotation

Aktionær Indehavere Værdi Chg ($ MM) % O/S Del ændring
Købere -- -- -- --
Sælgere -- -- -- --
Net -- -- --

Koncentration

Værdi ($ MM) % O/S Aktier
Total Inst. 6.56 10.88 583,282
Top 10 Inst. 6.56 10.88 583,282
Top 20 Inst. --
Top 50 Inst. --

Stil

Indehavere Værdi ($ MM) % Inst Shares Aktier
Vækst
Aggressive Growth -- --
Kernevækst 2 0.12 0.20 10,975
Vækst 1 -- -- 169
Indkomst
Income Value -- --
Udbytte -- --
Indeks 3 0.07 0.09 5,040
Andet 1 4.53 7.52 403,002
Broker Dealer -- --
GARP 1 4.53 7.52 403,002
Hedge Fund -- --
Specialty -- --
Value
Kerneværdi 2 0.95 1.58 84,823
Dyb værdi -- --

Beliggenhed: Global Region

Indehavere % O/S Aktier Share Value
Europa 7 10.82 579,755 6,523,850
Nordamerika 3 0.07 3,527 39,629

Topholdere

Holder Aktier holdt % O/S Del ændring Arkiveringsdato
Nordea Funds Oy 403,002 7.52 -- 2/28/21
Dexia Bank Denmark A/S 79,273 1.48 -- 2/28/21
ID-Sparinvest A/S 71,591 1.34 -- 2/28/21
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S 13,232 0.25 -42,071 2/28/21
Danske Bank Asset Management 10,851 0.20 -- 2/28/21
Dimensional Fund Advisors, L.P. 1,682 0.03 -50,212 2/28/21
Dimensional Fund Advisors, Ltd. 1,682 0.03 -- 8/31/21
Florida State Board of Administration 1,676 0.03 -- 2/28/21
Bessemer Trust Company, N.A. (US) 169 -- -- 2/28/21
Sydbank 124 -- -- 9/30/21

Top indehavere: Gensidige fonde

Fund Aktier holdt % O/S Del ændring Arkiveringsdato
Nordea Nordic Small Cap 456,812 8.52 -- 9/30/21
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 28,884 0.54 -- 7/31/21
DFA International Small Cap Value Portfolio 23,771 0.44 -- 7/31/21
Nordea Invest Nordic Small Cap Fund 18,203 0.34 -- 9/30/21
Danske Invest Danmark Indeks KL 7,158 0.13 -- 8/31/21
DFA Continental Small Company Series 5,094 0.10 -4,482 7/31/21
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 KL 4,000 0.07 -1,053 8/31/21
DFA International Core Equity Portfolio 2,462 0.05 -- 7/31/21
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund 1,682 0.03 -- 8/31/21
Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio 1,454 0.03 -- 9/30/21

* Insiderværdier afspejler direkte gavnligt ejerskab.

Copyright Refinitiv