Storaktionærmeddelelse

February 5, 2019 at 9:21 PM CETStoraktionærmeddelelse


Med henvisning til Kapitalmarkedsloven § 30, jf. §38, skal Harboes Bryggeri A/S oplyse at have modtaget samtidig følgende storaktionærmeddelelse.

Bernhard og Kirsten Griese har meddelt den 5. februar 2019 om aftenen at have afstået nominelt 5.935.980 kr. A-aktier i selskabet. Bernhard og Kirsten Griese har herefter en beholdning på nominelt 20 kr. A-aktier og direkte og indirekte nominelt 3.355.200 kr. B-aktier, som udgør 5,59 % af selskabet aktiekapital og 2,85 % af aktiekapitalens samlede stemmer.

Vibeke Harboe Malling har meddelt den 5. februar 2019 om aftenen at have modtaget nominelt 1.978.660 kr. A-aktier i selskabet. Vibeke Harboe Malling har herefter en beholdning på nominelt 1.978.660 kr. A-aktier og nominelt 63.870 kr. B-aktier, som udgør 3,40 % af selskabets aktiekapital og 16,88 % af aktiekapitalens samlede stemmer.

Karina Harboe Laursen har meddelt den 5. februar 2019 om aftenen at have modtaget nominelt 1.978.660 kr. A-aktier i selskabet. Karina Harboe Laursen har herefter en beholdning på nominelt 1.978.660 kr. A-aktier og nominelt 91.570 kr. B-aktier, som udgør 3,45 % af selskabets aktiekapital og 16,90 % af aktiekapitalens samlede stemmer.

Pernille Harboe Obling har meddelt den 5. februar 2019 om aftenen at have modtaget nominelt 1.978.660 kr. A-aktier i selskabet. Pernille Harboe Obling har herefter en beholdning på nominelt 1.978.660 kr. A-aktier og nominelt 91.560 kr. B-aktier, som udgør 3,45 % af selskabets aktiekapital og 16,90 % af aktiekapitalens samlede stemmer.

Bernhard Grise og Kirsten Griese har oplyst, at de som gave har overdraget den angivne A-aktie besiddelse med nominelt 1.978.660 kr. A-aktier til hver af deres tre børn Vibeke Harboe Malling, Karina Harboe Laursen og Pernille Harboe Obling. Overdragelsen er sket betinget af SKATs godkendelse af de ved gaven angivne skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser (skatteforbehold).

Bernhard og Kirsten Griese har oplyst, at de har haft forelagt overdragelsen for Finanstilsynet, der har meddelt, at overdragelsen ikke medfører pligt til at give overtagelsestilbud for Vibeke Harboe Malling, Karina Harboe Laursen og Pernille Harboe Obling.

Selskabets bestyrelse har den 5. februar 2019 om aftenen godkendt overdragelsen, jf. vedtægternes pkt. 4.6.

Bernhard Griese er medlem af selskabets bestyrelse og direktion, Karina Harboe Laursen er medlem af selskabets bestyrelse og Vibeke Harboe Malling er gift med Søren Malling, der er medlem af selskabets bestyrelse. Der vil i denne egenskab blive foretaget selvstændige meddelelser om disse overdragelser i medfør af markedsmisbrugsforordningen.