Periodemeddelelse Q1 2022/2023

September 29, 2022 at 3:48 PM CEST

ADMINISTRERENDE DIREKTØR SØREN MALLING UDTALER I DEN FORBINDELSE:

”Vi har været igennem et første kvartal med betydelige udfordringer med fortsat stigende priser på råvarer, emballager, transport og ikke mindst energi, som har sat vores indtjening under pres. Vi glæder os dog over, at det på trods af de markedsmæssige udfordringer er lykkedes os at skabe ny forretning og fået gennemført stigninger i vores salgspriser – men svingende efterspørgsel på især de internationale markeder og udfordrede forsyningskælder medvirker til, at vores resultat for kvartalet ikke er tilfredsstillende.

En stor del af vores forretning er placeret i prisstarter-segmentet, hvor marginerne er lave og følsomheden derfor også større, når markederne udvikler sig, som de gør lige nu. Og usikkerhederne for den resterende del af året er fortsat betydelige – både hvad angår den fortsatte udvikling i inputpriserne og den stigende inflations betydning for forbrugeradfærden. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at skabe partnerskabsbaserede løsninger, der sikrer den fortsatte levering og gensidig værdiskabelse. Og vi arbejder målrettet videre for at sikre fortsat effektivisering og besparelser i vores supply chain og interne organisation. Vi forventer, at disse tiltag kombineret med fortsat udvikling af vores forretningsmæssige aktiviteter gradvist vil bidrage til en forbedret indtjening i den resterende del af regnskabsåret.

Derfor fastholder vi forventningerne til hele året om et EBITDA i niveauet 63-103 mDKK og resultat før skat i niveauet -30-+10 mDKK.”

FOR YDERLIGERE INFORMATION

CEO Søren Malling
Telefon: 58 16 88 88


Vedhæftet fil