Harboes Bryggeri A/S - Meddelelse om ledende medarbejders transaktioner

June 28, 2021 at 10:37 AM CEST

Ledende medarbejders transaktioner med Harboe-aktier

Indberetning i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a, af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Harboe-aktier:

Transaktionen vedr. bestyrelsesmedlem Claus Chritian Bayers køb af 10.000 stk. aktier.

For yderligere oplysninger se vedhæftede fil.


Kontakt:

Michael Møller Jensen
+45 58168888
mmj@harboe.com


Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2021

Vedhæftet fil