Storaktionærmeddelelse

January 4, 2023 at 1:03 PM CET

Storaktionærmeddelelse

Olav W. Hansen A/S meddeler i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at selskabet efter køb af 331 stk. b-aktier i Harboes Bryggeri A/S nu direkte besidder 300.330 stk. b-aktier i Harboes Bryggeri A/S svarende til 5,01% af aktiekapitalen og 2,55% af de samlede stemmerettigheder.

For yderligere oplysninger se vedhæftede fil.

Kontakt:
Simon Andersson
+45 58168888

Vedhæftet fil