Periodemeddelelse Q1 2023/24 - fastholder forventninger

September 28, 2023 at 3:18 PM CEST

ADMINISTRERENDE DIREKTØR SØREN MALLING UDTALER I DEN FORBINDELSE:

”Vi har i regnskabsårets 1. kvartal – der er højsæson – løftet indtjeningen. Fremgangen var drevet af øget forretningsomfang, svagt faldende indkøbspriser og gennemførte mindre stigninger i salgspriserne. Vi arbejder fortsat på at hæve vores indtjeningsmargin til et varigt bæredygtigt niveau gennem fortsatte effektiviseringer internt og en løbende tæt dialog med kunderne for at forblive konkurrencedygtige på prissætningen.

I Beverage-segmentet har vi i Danmark vundet markedsandele målt på værdi for både på øl og sodavand, og vi forbedrede omsætningen i forhold til sidste år. I Tyskland har vi øget både afsætning og omsætning, blandt andet drevet af ny forretning og nye produkter. Afsætningen på eksportmarkederne faldt, men vi ser nu, at de ellers meget høje distributionsomkostninger er begyndt at falde. Vi forventer derfor, at vi med vores styrkede salgsorganisation kan genskabe den organiske vækst.

I Ingredients-segmentet faldt afsætningen, men gennemførte prisstigninger, effektiviseringer i produktionen, lancering af nye produkter og tilgang af nye kunder resulterede i en stigende omsætning.

Vi er tilfredse med det samlede resultat i 1. kvartal, og vi vil bygge videre på den positive udvikling med afsæt i vores strategi og finansielle målsætninger. Vores resultater for hele året er fortsat forbundet med større usikkerhed end normalt og er følsomme over for udviklingen i kostpriser og de årlige genforhandlinger af større kontrakter med kunder. Derfor fastholder vi forventningerne til hele året om et EBITDA i niveauet 100 - 130 mio.kr. og et resultat før skat i niveauet 10 - 40 mio.kr. Vi forventer, at resultatet vil blive i den høje ende af intervallerne”.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

CFO Simon Andersson
Telefon: 58 16 88 88

Vedhæftet fil