Meddelelse om ledende medarbejders transaktion

September 16, 2021 at 10:24 AM CEST

Ledende medarbejders transaktioner med Harboe-aktier

Indberetning i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a, af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Harboe-aktier:

Transaktionen vedrører bestyrelsesmedlem Jakob Skovgaards køb af 4.487 stk. aktier.

For yderligere oplysninger se vedhæftede fil.

Kontakt:

Michael Møller Jensen
+45 58168888
mmj@harboe.com

Selskabsmeddelelse nr. 10 - 2021/22


Vedhæftet fil